ÖNEMLİ TARİHLER

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Özet Başvurusu Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar ve Gönderme Kuralları

Bildiri özetleri, bildiri sistemi kullanılarak web sitesi üzerinden online olarak gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde yayınlanacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Kayıt dışı yazarların bildiri özetleri, kongre özet kitabında yayınlanmayacaktır.

**Önemli Not: 20 Mart 2022 tarihinden sonra bildiri gönderimi yapılamayacaktır!

Yazım Kuralları

 • Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 • Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Bildiri özetleri araştırmalar için “Giriş ve Amaç”, Yöntem”, “Bulgular”, “Tartışma ve Sonuç”. Olgu sunumları için ise “Giriş”, “Olgu”, “Sonuç” başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 400 kelimeyi geçmemelidir.
 • Özetler Poster veya Sözlü formatında toplanacaktır, özetinize en uygun konu kategorisi ilgili adımda seçilmelidir.
 • Başlık açık net olmalı çalışmayı tanımlamalıdır.

Yazım kurallarına uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

BildirilerinDeğerlendirilmesi
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildiri Kabulü hakem değerlendirmesi sonucuna göre, “Bildiri Kabul” veya “Bildiri Red” mektupları olarak e-posta adreslerine gönderilecektir

SözlüSunum
Sunum süresi 5 dakika olup tartışma süresi ise 3 dakikadır. Sunumlar 4 slaytı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Sunum şekli; Giriş ve Amaç (1 slayt), Yöntem (1 slayt), Sonuçlar (1 slayt) ve Tartışma (1 slayt) olacak şekilde yapılandırılmalıdır. Örnek PPT dosyasına ulaşmak için tıklayınız.

MiniSempozyum
Mini Sempozyum oturumu sözlü sunumlarında sunum süresi 7 dakika olup, tartışma süresi ise 3 dakikadır. Sunumlar 4 slaytı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Sunum şekli; Giriş ve Amaç (1 slayt), Yöntem (1 slayt), Sonuçlar (1 slayt) ve Tartışma (1 slayt) olacak şekilde yapılandırılmalıdır Sunumlar hazırlanırken, belirtilen zamana sadık kalınmasına dikkat edilmesini rica ederiz.
Örnek PPT dosyasına ulaşmak için tıklayınız.

E-Poster
E-posterinizi tek sayfa olacak ve 20 MB geçmeyecek şekilde pdf formatında hazırlanmalıdır. Örnek PPT dosyasına ulaşmak için tıklayınız.