ÖNEMLİ TARİHLER

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Toraks Derneği 30. Kuruluş yılında 25. Yıllık Kongresini gerçekleştiriyor. 24-28 Mayıs 2022 tarihleri arasında Antalya- Titanic Otel’de paylaşmak, birbirimizden öğrenmek, güncel gelişmeleri değerlendirip bilimsel, sosyal yönlerden zenginleşebilmek üzere buluşacağımızı sevinçle duyuruyoruz.

Toraks ailesi olarak son iki yıldır insanlık tarihine geniş, köklü yansımalarıyla damgasını vuran pandeminin hayatımıza, genel anlamda tıbba ve göğüs hastalıkları alanına nasıl etkilerde bulunduğunu deneyimliyoruz. Pandemi süreciyle birlikte belirginleşen, yeni beliren, içeriği ya da niteliği farklılaşan pek çok kavram ve uygulama hayatımızda yer tutar oldu. Daha dün, gelecek projeksiyonlarında yer verilen nice kavram ‘şimdinin/bugünün’ düşünüş ve pratiğine eklemlendi. Dijital eğitim, tele tıp, tıbbi veri şeffaflığı ve güvenliği, aerosol bilimi, ekolojik tıp, bulaşıcı hastalık modellemeleri, veri analizi, bilimsel gelişmelerin gündelik hayata yansımalarının analizi, sağlık iletişimi, infodemide halk sağlığı öncelikleri gibi öne çıkan başlıca kavramlar hayatın hızla dijitalleştiği bu sürecin unsurları. Bunları da gündemimize alıp etkilerini konuşabilme arayışı ile mottomuzu da “Dijital Çağda Akciğer Sağlığı” olarak belirledik.

Böylece klasik akciğer grafilerin ortadan kaybolup öncelikle CD ardından e-Nabız vb uygulamalardan erişilir hale geldiği, yurdun herhangi bir yerindeki bir akciğer bilgisayarlı tomografi görüntüsünün her yerdeki meslektaşlar ile saniyeler içinde paylaşılıp konsülte edilebildiği, bilimsel bir çalışmanın yayından önce her türlü sosyal medya uygulamaları ile dolaşıma çıktığı bir dijital iklimin akciğer sağlığı alanında yarattığı olumlu olumsuz değişimi, etkileri kongremizde hep birlikte her yönüyle tartışabilmeyi arzuluyoruz.
25. Kongrede bu arka planı gözeterek yapacağımız “Dijital Çağda Akciğer Sağlığı” mottolu etkinliklerimizin Türk Toraks Derneği’nin akciğer sağlığı alanında, eğitim, araştırma, koruyucu hekimlik ve hasta hizmetini geliştirmek; bir sağlık örgütü olarak alanımızla ilgili sağlık politikalarını toplum yararına etkilemek” olarak ifade edilen misyonuna katkıda bulunmak üzere sizi de kongremizde buluşmaya davet ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla, 

Ebru Damadoğlu
TTD 25. Yıllık Kongre Sekreteri
Zühal Karakurt
TTD 25. Yıllık Kongre Başkanı
Oya İtil
TTD Başkanı